Etxe Zurinekoaren argazki bilduma

161

Etxe Zurineko irteera bereziko irudiak (eta eguneko beste zenbait). Orain artekoak, Roman Azkuerenak. Eskerrik asko!

Sokamuturra - Etxe Zurineko irteera (2018-1-21)

Hemen, berriz, bideoa.

KONPARTITU